Slovenský

Kontakt na SIS

Mám stretnutie a potrebujem komunitného tlmočníka.
Potrebujem jazykovú podporu pri inej príležitosti.

ZADARMO POMOC, PODPORA A INFORMÁCIE V SLOVENČINE OD SUSSEX INTERPRETING SERVICES

Volajte prosím 01273 234825 po 15.00 hodine každý deň a zanechajte odkaz v slovenčine uvádzajúce vaše meno, telefónny kontakt a o akú službu máte záujem. Zavoláme vám späť tak rýchlo, ako to len bude možné.

KOMUNITNÍ TLMOČNÍCI (COMMUNITY INTERPRETERS)

môžu ponúknuť nestranné, presné a dôverné tlmočenie pri vašich schôdzkach so zástupcami organizácií z oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

DOBROVOLNÍ LINGVISTI (VOLUNTEER LINGUISTS)

 • zabezpečovať schôdzky a dávať vás dohromady s ďalšími službami
 • pomáhať s čítaním listov
 • viesť vo vašom mene telefónne hovory
 • navštevovať komunitné skupiny

vám môžu pomôcť nájsť informácie o službách špecializujúcich sa na:

 • zdravý život
 • starostlivosť o niekoho
 • život so zdravotným postihnutím
 • bývanie
 • poradenstvo ohľadom podpory a dlhov
 • komunitná bezpečnosť
 • výučbu angličtiny
 • imigrácia a občianstvo
 • sociálna starostlivosť

DVOJJAZYČNÍ ADVOKÁTI (BILINGUAL ADVOCATES)

 • môžu ponúknuť ďalšiu podporu, ktorá vám pomôže prekonať ťažkosti a získať sebadôveru
 • môžu vám pomôcť nájsť špeciálnu službu alebo zabezpečiť, aby sa o vás zaujímala špeciálna služba, povedať, čo chcete a cítiť väčšiu kontrolu nad svojím zdravím a pohodou

Bilingual Community Navigation

Váš doktor nie je jediný, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť váš stav.

Bilingual Community Navigation je služba sociálneho odporúčania v Brightone a Hove, ktorá spája komunitné služby, organizácie a skupiny, ktoré vám poskytujú pomoc pri riešení sociálnych problémov a zlepšovaní vášho zdravia a celkového stavu.

Tieto služby poskytujeme v diskrétnosti a naši Bilingual Community Navigátori sú plne zaškolení.