polski

Kontakt z SIS

Mam umówioną wizytę i potrzebuję tłumacza.
Potrzebuję pomocy językowej w innej sprawie.

BEZPŁATNA POMOC, WSPARCIE I INFORMACJE W JĘZYKU POLSKIM Z USŁUG TŁUMACZY W HRABSTWIE SUSSEX (SUSSEX INTERPRETING SERVICES)

Mogą Państwo zadzwonić pod numer 01273 234825 codziennie po godzinie 15.00 i zostawić wiadomość w języku polskim zawierającą: imię i nazwisko, numer telefonu oraz rodzaj usługi, która jest Państwu potrzebna. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak będzie to możliwe.

USTNI TŁUMACZE ŚRODOWISKOWI (COMMUNITY INTERPRETERS)

Mogą zapewnić bezstronne, dokładne i poufne tłumaczenie na Państwa wizytach zdrowotnych i dotyczących opieki socjalnej.

WOLONTARIUSZE LINGWIŚCI (VOLUNTEER LINGUISTS)

 • Umówić wizyty i skontaktować Państwa z innymi usługami
 • Pomóc w przetłumaczeniu treści listów
 • Zadzwonić w Państwa imieniu
 • Przyjść na spotkania grup środowiskowych

Mogą pomóc Państwu w znalezieniu informacji na temat usług specjalizujących się w:

 • Opiece nad osobami potrzebującymi
 • Zdrowym stylu życia
 • Sprawach mieszkaniowych
 • Umiejętności życia z niepełnosprawnością
 • Opiece socjalnej
 • Nauce języka angielskiego
 • Poradach dotyczących zasiłków i długów
 • Sprawach imigracyjnych i uzyskania obywatelstwa
 • Bezpieczeństwie w środowisku lokalnym

DWUJĘZYCZNI RZECZNICY ZDROWOTNI PACJENTÓW (BILINGUAL ADVOCATES)

 • Mogą zapewnić dodatkowe wsparcie w przezwyciężaniu trudności oraz uzyskaniu pewności siebie
 • Mogą wesprzeć Państwa w znalezieniu i umówieniu specjalistycznych usług zdrowotnych, zapewnić tłumaczenie na wizytach i pomóc w odzyskaniu kontroli nad Państwa zdrowiem fizycznym oraz dobrym samopoczuciem psychicznym i emocjonalnym

Dwujęzyczny Informator o Kierunkach Wsparcia Społecznego (Bilingual Community Navigation)

Lekarz to nie jedyna osoba, która może pomóc w poprawie stanu zdrowia.

„Dwujęzyczny Informator o Kierunkach Wsparcia Społecznego” należy do usług skierowania do świadczeń środowiskowych (Social Prescribing Service) w Brighton i Hove, zalecający i umożliwiający dostęp do usług środowiskowych, organizacji oraz grup wsparcia i pomagający w rozwiązaniu problemów socjalnych oraz poprawie zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Usługi w ramach „Dwujęzycznego Informatora o Kierunkach Wsparcia Społecznego” gwarantują zachowanie poufności przez odpowiednio wyszkolonych Dwujęzycznych Przewodników Społecznych (Bilingual Community Navigators), którzy blisko współpracują z zespołem Wolontariuszy Lingwistów (Volunteer Linguists) oraz ustnych tłumaczy środowiskowych (Community Interpreters).